Artwork - Gwynethanne Villacastin

“Si Inday”

Anne Harys Silubrico

Kasanag, kasanag, kasanag

Akon na amat-amat nga nakita ang kasanag

Ako si Inday nga gapangduha-duha sa desisyon nga pagahimuon

Ini bala akon pagapadayunon ukon dapat na nga paga-untaton?

Sa sini nga tini-on, sa pag-epekto sang pandemya

Bilang isa ka esdtudyante, halos tanan nangin mabudlay na

Akon na gusto nga makasulod sa pwerta sang eskwelahan

Kung sa diin may presensiya sang akon ikaduha nga ginikanan

Ang sitwasyon sang klase karon, akon na ginakuwestiyon

Ako guid man bala may pagakadtunan kag makatuon?

Ukon nadala lang sa pagtulod sang pamilya

Ini nga depresyon, akon pa bala nga makaya?

Tama na! Indi na! Ako na naka desisyon

Akon na ini nga pagadayunon

Tama na ini nga pangabudlay

Ulihi na kag akon nabatian ang singgit ni nene nga, “Inday!”

“Inday! Inday! Dali lang, buksi anay

Buksi anay imo mga mata kag indi magpadala sa kabudlay

Mabudlay tuod ang pangabuhi, apang yari kami nga gapalangga sa imo

Inday, pasensiyahon mo kay ulihi na ako” Tani kung may tawo lang nga naghambal sa imo sang importansiya sang kabuhi

Kung sa diin may kasadya gali kag indi lang puro hibi

Nga sa pihak sang kabudlay may nabilin pa nga paglaum

Kag may kasanag pa sa pihak sang sining kadulom

Amu na ini ang masakit nga kamatuoran karon nga dapat naton paga-atubangon

Nga kung sa diin madamo na ang nakaon sang kadulom

Gani aton pagadayunon ang pagpalapnag sang kasanag kag paglaum

Agud wala na sing Nene, Toto ukon Inday, nga magadula sa aton.

Published: April 25, 2022